|  Nghệ An   |  Hà Tĩnh   |  Thanh Hóa   |  Quảng Bình   |  Hà Nội   |  Hồ Chí Minh   |  Đà Nẵng    
>> TÂM ĐIỂM DƯ LUẬN |

Bắt giáo viên tự bỏ tiền ra đóng phí học “thăng hạng” là đúng hay sai?
Tin đăng ngày: 11/7/2019 - Xem: 2182

Cơ quan quản lý, sử dụng viên chức phải có trách nhiệm để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp và không được thu tiền.

Cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp giáo viên được bổ nhiệm, cớ sao lại bắt giáo viên phải bỏ tiền túi ra đóng phí?

Bên trong một lớp ôn thi chứng chỉ, sáng ôn, chiều thi (Ảnh: Nam Dương)

Năm 2015, sau khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành các Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; giáo viên tiểu học công lập; giáo viên trung học cơ sở công lập; giáo viên trung học phổ thông công lập (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 20; 21; 22;23 /2015/TTLT-BGDĐT-BNV).

Theo đó, các Thông tư này quy định về mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Để đạt được được các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên theo cấp học, giáo viên phải “lận lưng” thêm một loại hình chứng chỉ gọi là: “Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên”.

Những Thông tư liên tịch này là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông các cấp học trong các trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Quy định của các Thông tư liên tịch số 20; 21; 22;23 /2015/TTLT-BGDĐT-BNV nhìn chung là phù hợp với yêu cầu phát triển chung của xã hội.

Điều khoản áp dụng được thực hiện bài bản theo lộ trình.

Đơn cử, lấy một ví dụ điển hình (Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV) để dẫn chứng.

1.Viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch giáo viên tiểu học theo quy định tại Quyết định số 202/TCCP-VC; Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV, nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư liên tịch này thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học được bổ nhiệm.

2.Viên chức đã được bổ nhiệm vào ngạch giáo viên (tiểu học chưa đạt chuẩn (mã số 15c.209) được quy định tại Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV tính đến ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành mà không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV thì được bảo lưu và thực hiện các chế độ, chính sách ở ngạch hiện giữ trong thời gian không quá 05 năm kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành.

Đối với giáo viên tiểu học hiện đang giữ ngạch giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn (chưa đạt trình độ trung cấp) mã số 15c.209 tính đến ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành có tuổi đời dưới 55 tuổi đối với nam và dưới 50 tuổi đối với nữ thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức phải bố trí cho viên chức học tập nâng cao trình độ để đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV.


Trường hợp viên chức được cử đi học tập nâng cao trình độ mà không tham gia học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức báo cáo cơ quan, đơn vị quản lý viên chức xem xét bố trí lại công tác khác hoặc thực hiện tinh giản biên chế.Nếu viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở chức danh giáo viên tiểu học hạng IV thì cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức báo cáo cơ quan, đơn vị quản lý viên chức để xem xét, quyết định bổ nhiệm vào chức danh giáo viên tiểu học hạng IV.

Như vậy, có thể khẳng định rằng:

Cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức phải có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp giáo viên được bổ nhiệm.

Để viên chức tham gia học tập bổ sung các điều kiện còn thiếu, hẳn nhiên họ phải được hưởng đầy đủ quyền và lợi ích theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 ( Luật viên chức 2010).

Cụ thể, Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 quy định:

Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp là: Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ (Khoản 2, Điều 11) .

Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương là: Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập (Khoản 2, Điều 12).

Vậy, hà cớ gì các cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức lại bắt giáo viên phải tự bỏ tiền túi ra đóng phí?

Triệt để và tích cực trong việc tham gia “vận động” viên chức theo học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp nhưng lại không thể trả lời câu hỏi: “ Phòng Giáo dục có ký hợp đồng liên kết với cơ sở đào tạo hay không”

Từ những bức xúc của bạn đọc trong loạt bài viết về vấn đề “ thăng hạng” trên báo Giáo dục Điện tử Việt Nam, để có thêm thông tin nhằm lý giải câu chuyện này chúng tôi đã đi sâu tìm hiểu tại một số địa phương để tìm lời giải đáp.

Đến tỉnh Kiên Giang, thông qua các tài liệu có được, có thể thấy rằng việc tổ chức cho giáo viên tham gia các lớp học bồi dưỡng thăng hạng đã được nhiều phòng giáo dục địa phương này thực hiện rất tích cực.

Cụ thể, ngày 30/6/2017, Trường Đại học Đồng Tháp có công văn số 392/ĐHĐT về việc tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Theo công văn số 392/ĐHĐT ngày 30/6/2017, thời gian học chủ yếu là thứ Bảy và Chủ nhật.

Địa điểm: Học tại trường Đại học Đồng Tháp hoặc tại các địa phương có đủ 50 học viên tham gia.

Học phí: 2,5 triệu đồng/ học viên/ khóa học, nếu lớp học đặt tại trường Đại học Đồng Tháp.

Học phí là 2,8 triệu đồng/ học viên/ khóa học nếu lớp học đặt tại địa phương.

Có thể nói, từ văn bản này, để tạo điều kiện cho giáo viên tham gia bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang đã rất tích cực ban hành các văn bản gửi tới cơ sở giáo dục để vận động giáo viên tham gia học tập.


Năm 2018, căn cứ Thông báo số 42/TB-CĐSP ngày 10/8/2018 của Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.Theo số liệu chúng tôi thu nhận được, chỉ riêng năm 2017 số lượng giáo viên tham gia bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập do trường Đại học Đồng Tháp mở tại huyện Vĩnh Thuận lên tới 467 người/ 06 lớp.

Phòng Giáo dục huyện Vĩnh Thuận cũng tích cực quán triệt vận động được 376 người / 05 lớp.

Thời gian bồi dưỡng học vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần tại địa bàn huyện Vĩnh Thuận. Học phí 2,2 triệu đồng / học viên.

Như vậy, chỉ riêng địa phương huyện Vĩnh Thuận  tỉnh Kiên Giang, số tiền học phí 02 cơ sở đào tạo này thu được trong việc bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập đã lên đến tiền tỷ.

Để làm rõ thêm, sáng ngày 10/7/2019 chúng tôi đã liên hệ qua điện thoại với một chuyên viên tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận để tìm hiểu về hợp đồng liên kết bồi dưỡng giáo viên của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyệnVĩnh Thuận với 02 cơ sở đào tạo (trường Đại học Đồng Tháp và Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang).

Qua điện thoại, chúng tôi được trả lời ngắn gọn:

Chúng tôi chỉ là người lập danh sách, ký hợp đồng hay không là do lãnh đạo Phòng Giáo dục, tôi không biết”. Phải nói rằng, đây là một câu trả lời khá lạ lùng.

Theo tài liệu chúng tôi có được, chính vị chuyên viên phụ trách công tác tổ chức của Phòng Giáo dục này là người rất tích cực đôn đốc các đơn vị trường học vận động giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng.

Không chỉ “tích cực vận động” giáo viên tham gia bằng các văn bản “chỉ đạo sắc lạnh” mà Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận còn trực tiếp đứng ra đôn đốc, thu nhận học phí của học viên tham gia bồi dưỡng giúp các cơ sở đào tạo bồi dưỡng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận, sẵn sàng công khai danh tính học viên chậm trễ đóng phí lên email toàn ngành.

Thâm chí “ra tối hậu thư” cho các đơn vị trường học phải có trách nhiệm đôn đốc giáo viên phải đóng dứt điểm trong kỳ lương tháng 1/2018 (và đây là kỳ lương Tết)

Tích cực trong việc vận động giáo viên bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và cũng rất tích cực trực tiếp thu gom học phí giúp các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, nhưng vị chuyên viên phụ trách công tác tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận lại thẳng thừng trả lời “không biết” có ký hợp đồng liên kết giảng dạy hay không là một điều rất kỳ lạ và cần có lời giải đáp.

 
 
 
Tác giả : An Yên
Nguồn tin : giaoduc.net.vn
Từ khóa: Bắt giáo viên tự bỏ tiền ra đóng phí học “thăng hạng” là đúng hay sai? ,

khác:

21/7/2019 - Có hay không chuyện sửa chữa đường, buộc dân phải chịu chi phí di dời đồng hồ nước?
21/7/2019 - Biết chồng ngoại tình với chị hàng xóm, tôi cho anh ta nếm đủ 'combo' ê chề rồi mới quyết định ly hôn
21/7/2019 - Được bạn trai chuyển liền 25 triệu chỉ để 'ăn sáng', cô gái bức xúc vì bị nói là 'làm màu', PR bản thân
21/7/2019 - Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Cát tặc xuyên đêm “rút ruột” sông Mã
21/7/2019 - Cháy Công ty may mặc Makalot Việt Nam tại Hải Dương
21/7/2019 - Hàng chục ngàn người ở Hong Kong tiếp tục biểu tình
21/7/2019 - Xe khách giường nằm tông liên hoàn ở Đà Nẵng, 13 người thương vong
21/7/2019 - Nhầm lẫn “dở khóc dở cười” của Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan trước trận đại chiến với ĐT Việt Nam
21/7/2019 - Cho tại ngoại hiệu trưởng dâm ô học sinh: Làm gì được?
21/7/2019 - Chủ spa đính chính khi chồng bị đồn lộ clip nóng với nữ lễ tân: Nếu thực sự tôi bị "cắm sừng" thì chả đến lượt các bạn lên tiếng!
21/7/2019 - Từ vụ bé sơ sinh chết vì ông cho uống rượu, vì sao một ngụm bia rượu cũng có thể giết trẻ?
20/7/2019 - Hành động của Trung Quốc cực kỳ nguy hiểm
20/7/2019 - Báo 15 phút rồi xả nước ra sông Tô Lịch, chuyên gia Nhật "bó tay"!
20/7/2019 - Hàng loạt sai phạm của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
20/7/2019 - Ôm hôn phản cảm còn bày la liệt đồ để chiếm hết chỗ ngồi, cặp nam nữ khiến người xem sốc nặng vì ý thức chả giống ai
 
  Video Clips
Video
Xe buýt mất lái lao xuống ruộng, nhiều người thương vong
Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Xe chở đất quá tải tung hoành, người dân nơm nớp lo sợ
Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản bị quay cảnh nóng, tống tiền
Dân mạng lùng sục nữ quái chuyên 'săn' vàng tại các cửa hàng
30 phút hốt bạc của đại gia “dởm” tại Chương Mỹ
Đặng Văn Lâm liên tục cứu thua, giúp đội nhà thắng trận đầu
QC TH
Tìm thấy thi thể 2 học sinh Quảng Nam mất tích trên biển chiều mùng 4 Tết
Clip: Cướp ô tô của người phụ nữ, 2 thanh niên bị đuổi chạy thục mạng
Tin tức 24 giờ trong ngày mới nhất cập nhật hàng giờ
  Phóng sự ảnh
Có hay không chuyện sửa chữa đường, buộc dân phải chịu chi phí di dời đồng hồ nước?

Bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, sửa chữa đường Tỉnh lộ 9 (tên mới là Đặng Thúc Vịnh) huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, người dân bị buộc phải đóng tiền di dời đồng hồ nước vào bên trong.

Biết chồng ngoại tình với chị hàng xóm, tôi cho anh ta nếm đủ 'combo' ê chề rồi mới quyết định ly hôn

Tôi đã bị chính người chồng của mình “cắm sừng”, nhưng nếu cứ để mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy thì thật dễ dàng cho anh ta quá.

Được bạn trai chuyển liền 25 triệu chỉ để 'ăn sáng', cô gái bức xúc vì bị nói là 'làm màu', PR bản thân

Câu chuyện được bạn trai cho 25 triệu chỉ để ăn sáng và bắt xài hết trong một tuần đã khiến cô gái trẻ bị bàn tán rằng ''đào mỏ'', cùng những lời nói khó nghe khác.

Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Cát tặc xuyên đêm “rút ruột” sông Mã

Thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép ban đêm tại bãi bồi Lợi Hà thuộc thôn 2, xã Thiệu Thịnh (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đang diễn ra rầm rộ. Người dân địa phương đã phát hiện và báo cáo nhiều lần lên chính quyền địa phương, nhưng vẫn chưa xử lý.

Cháy Công ty may mặc Makalot Việt Nam tại Hải Dương

Dù đám cháy công ty may mặc được khống chế nhưng do tại đây có nhiều nguyên liệu dễ cháy như vải, quần áo... nên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn phải tiếp tục phun nước để đề phòng lửa bùng phát trở lại.

"Horgirl" mất kiểm soát khi thấy cô gái khác chụp ảnh trong phòng ngủ bạn trai

Thúy gõ cửa nhà trọ nhưng một lúc sau Tuấn mới ra mở. Cho rằng, giữa bạn trai và Thảo đang có" quan hệ mờ ám” với nhau, Thúy càng bực tức hơn và đi nhanh vào trong nhà

Hàng chục ngàn người ở Hong Kong tiếp tục biểu tình

Yêu cầu của người biểu tình trong cuộc tuần hành này bao gồm việc thành lập một ủy ban điều tra độc lập về các hành động của cảnh sát liên quan đến những gì được coi là sử dụng vũ lực quá mức đối với người biểu tình.

  Tiêu điểm
Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại dã man bạn gái trong nhà nghỉ
Hàng loạt sai phạm của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
Nghệ An: Cty Vinaconex-9 bị tố vòng vo chối bỏ trách nhiệm
Gang thép Thái Nguyên: Nợ phải trả cao gấp hơn 4 lần vốn chủ sở hữu
Khám nghiệm tử thi tìm nguyên nhân ông Trần Bắc Hà tử vong
Nam thanh niên tưới xăng tự thiêu nhảy cầu sống ảo "câu like" nhận "kết đắng"
Cựu Chủ tịch CTCP Đầu tư bất động sản Việt Nam (VNI) kiện đòi hủy đăng ký kinh doanh
 
  Trang chủ I  Nóng 24h   I  Pháp luật   I  Xã hội   I  TÂM ĐIỂM DƯ LUẬN   I  Khoa - Giáo   I  Cư dân mạng   I  Gia Đình   I  Thể thao    


THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TIN TỨC 24H

Giấy phép hoạt động số 34/GP-TTĐT, cấp ngày 12/04/2017

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Mỹ

Điện thoại: 0962.959798 hoặc 0396118118

Email:bbt24htintuc@gmail.com- Website: http://24htintuc.vn